「一生懸命」 と「一所懸命」の違い

「一生懸命-いっしょうけんめい」 hay là 「一所懸命-いっしょけんめん」
Theo mọi người là chữ nào?

1. 「一所懸命」là TỪ CỔ được lưu truyền từ thời đại Edo, khi mà các samurai còn hoạt động mạnh mẽ.
一所 là một nơi, lãnh địa
懸 HUYỀN : 懸ける かける treo, gắn..
命 いのち sinh mạng.
Vậy nên nghĩa của cụm từ này là, gắn sinh mạng của mình vào, dốc lòng bảo vệ vùng đất của mình => điên cuồng, liều mạng và dốc hết lòng.
Từ nguyên do ấy, 一所懸命 mang ý nghĩa dốc lòng như các samurai khi bảo vệ vùng đất của mình. Đặt sinh mạng mình vào 1 nơi.

2.「 一生懸命 」là từ ngày nay hay được sử dụng, từ chữ 一所懸命 mà được hình thành do đồng âm, để biến đổi theo xã hội ngày càng thay đổi hơn. Bây h hầu như khi nói về sự cố gắng hết sức, cả sách báo, tạp chí đều sử dụng từ này.
一生 một đời, cả 1 cuộc đời
懸命 đặt ( treo ) sinh mạng vào..
Vậy nên 一生懸命 mang ý nghĩa, là cả đời mình đặt sinh mạng mình vào điều đó => đam mê, dốc hết sức, cố gắng như thể đấy là lần cuối.

Cả 2 từ, từ nào cũng thể hiện ý chí, và tấm lòng dốc cạn sinh mệnh mình vào việc gì đó. Vậy từ nào đúng?

Kết luận:
Cả 2 từ đều đúng, dùng cái nào cũng được. Chỉ khác nhau ở cách phát âm là 一生懸命 có thêm trường âm thôi.
Và khi viết 一所懸命 thì văn phong có vẻ cũ đi ( vì bây h ít ai vì 1 vùng đất mà sống chết nữa, nhiều giá trị đã bị thay đổi đi rồi, ngta vì chức vị, vì tiền và vì nhiều thứ khác nữa. )

Bài này tham khảo sách 日本語なぜなに và báo 毎日新聞

Suchan より

参考:
http://mainichi.jp/sumamachi/news.html…

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
error: Tôn trọng bản quyền!!!