Xó 18#: Câu hỏi lý thuyết thi bằng lái (2)

Contents

Câu 6: Luật giao thông chung

  • せま坂道さかみちで行き違うときは、近くに待避所たいひじょがあっても、つねに上りの車が優先ゆうせんする。

坂道:  đường dốc

行き違う: đi qua nhau

待避所:  đường tránh, nơi lánh nạn

Khi đi qua nhau ở đoạn đường dốc hẹp, thì dù ở gần có nơi tránh nạn cũng phải luôn ưu tiên xe chạy lên dốc.

ĐÁP ÁN: SAI . Quy tắc chung : AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT. Không liên quan xe lên dốc hay xuống dốc. Nếu xe nào ở gần nơi tránh nạn thì tránh vào để nhường đường cho xe còn lại.

 

Câu 7: Luật giao thông chung

  • みずたまりがある道路どうろで、どろをはねて歩行者ほこうしゃ迷惑めいわくをかけるおそれがあるときは、徐行じょこうするなど注意ちゅういして通行つうこうしなければならない。

  水たまり: vũng nước động

泥: bùn

歩行者: người đi bộ

迷惑: làm phiền

おそれがある: e rằng có thể ….

徐行: đi chầm chậm

通行: lưu thông

Ở đoạn đường có vũng nước đọng, nếu bùn bắn lên có thể làm ảnh hưởng đến người đi bộ, nên phải vừa chú ý vừa lưu thông chầm chậm.

ĐÁP ÁN: ĐÚNG . Quy tắc chung: bao giờ cũng phải nghĩ đến người khác cũng đang lưu thông trên đường giống mình.

 

Câu 8: Quy định vượt

      • 下図の標識ひょうしきがあるとろこでは、自動車じどうしゃ原動機付自転車げんどうきつきじてんしゃしてはならないが、自転車じてんしゃであればしてもよい。

標識: biển báo

自動車: xe ô tô

原動機付自転車: xe máy phân khối thấp ( dưới 50cc)

追い越し: vượt lên trước

Ở nơi có biển báo dưới đây, thì không được phép vượt lên trước xe ô tô và xe máy phân khối thấp, nhưng nếu là xe đạp thì có thể vượt.

ĐÁP ÁN: ĐÚNG . Dù có biển báo cấm vượt , nhưng đối tượng là xe hạng nhẹ như xe đạp thì có thể vượt.

MỞ RỘNG

Biển bên trái :「車両は、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはいけない」.

Phương tiện giao thông không được phép vượt nếu bị lấn sang phần đường bên phải.

Biển bên phải:「車両は追越しをしてはいけない」

Phương tiện giao thông cấm vượt lên xe khác ( trừ xe hạng nhẹ như xe đạp )    

 

Câu 9: Đường 1 chiều

  • 下図の標識ひょうしきは「一方通行いっぽうつうこう」を表し、車は矢印やじるししめ方向ほうこう反対方向はんたいほうこうへは通行することができない。

一方通行: lưu thông 1 chiều

矢印: dấu mũi tên

反対: ngược lại

示す: chỉ ra

 Biển báo sau đây là biển đường 1 chiều, nên xe ô tô không thể lưu thông theo hướng ngược lại của hướng mũi tên chỉ.

ĐÁP ÁN: ĐÚNG . Xe phải lưu thông theo chiều mũi tên.

MỞ RỘNG

Biển trên: Đường lưu thông 1 chiều

Biển dưới: Cho phép rẽ trái.  

 

< Còn tiếp >  

Suchanより  

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
error: Tôn trọng bản quyền!!!